A?asu nenA� nazbyt a tak hnedka vyrA?A?A�me do legendA?rnA�ho Roky baru, abychom se domluvili, odkud a kam vlastnA� vyrazA�me.A�Ano milA? A?tenA?A�i, hA?dA?A? naprosto sprA?vnA�..

DruhA? den jsme nemA�li ani pA?ru, na A?em jsme se vlastnA� domluvili :-)
No ne, tak trochu kecA?m.. TuA?ili jsme, A?e mA?me vyrazit z Pece pod SnA�A?kou.
Kolem osmA� hodiny rannA� parkujeme auto pA�ed barA?kem mA� milA�, pA?novA� dostA?vajA� malA� A?kolenA� (jak nandat lyA?A?ky, jak nalepit a�zbobA�A�kya�?) a pomalu vyrA?A?A�me vzhA?ru.

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Je s podivem, A?e uA? druhA? akce se nese ve znamenA� proslulA�ho JA?ry Cimrmana (A?lA?nek z tA� prvnA� zde) a tak ihned potom, co jsme pA�ekroA?ili a�zpeA?unk a kolejea�? se kolektivnA� zaA?A�nA?me uA?it PA�seA? proti trudomyslnosti. NA�kteA�A� z nA?s ji potA�ebujA� dA�A�v, nA�kteA�A� pozdA�ji.A�BA�hem cesty k LuA?nA� boudA� si pomalu ujasA?ujeme kolik A?e bude v noci stupA?A?, kde A?e to budeme spA?t a kam vlastnA� jdeme :-) (samozA�ejmA� skuteA?nost je ve vA?sledku A?plnA� jinA?)

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Meteorology avizovanA? krA?snA? den nA�jak neklapnul a tak jsme byli rA?di, kdyA? jsme si v A?trobA?ch LuA?nA� mohli snA�st svA?A?u a doplnit vodu.A�PotA� vyrA?A?A�me smA�r A�pindlerovka, pA�knA� a�zdivoA?inoua�? po tyA?A�ch. Kopec dolA?, kopec nahoru a slA?va.. kopec dolA?, na kterA? stojA� za to sundat a�zbobA�A�kya�?. BohuA?el, pA�i tA�to A?innosti mi z batohu vypadA?vA? ledabyle upevnA�nA? stativ a nA�jacA� hodnA� lidA� mi to pod kopcem ihned oznamujA�..

BohuA?el v tuto chvA�li nastA?vajA� dva problA�my:
- lidA� to pouze oznamujA�, stativ se vA?ak stA?le vA?lA� ve snA�hu na vrchu
- kopec to byl jako krA?va a tak po pA?r minutA?ch pA�emA?A?lenA� dochA?zA�m k zA?vA�ru, A?e a�zplastovej srA?A? za dvA� stovkya�? mi za tu nA?mahu nestojA� a pokraA?ujeme dA?le (kdybych tak vA�dA�l co vA?echno jeA?tA� tenhle vA�kend ztratA�ma�� )

Oproti pA?vodnA�mu plA?nu dorA?A?A�me ke A�pindlerovce dA�A�v a A?plnA� jinou cestou, ale to je jedno. Jsme tady a to je dA?leA?itA?. K dneA?nA�mu cA�li nA?m chybA� pA?r km.A�NicmA�nA� hory jsou opravdu plnA� pA�ekvapenA�.. Asi tA�ikrA?t oznamuji, A?e za kopcem uA? to bude a kdyby mou snahu oblbnout kamarA?dy nepokazil pA?reA?ek probA�hajA�cA� na pA?sech kolem nA?s, tak jsme tam moA?nA? i doA?li. BohuA?el dobA�A� lidA� oznamujA� kamarA?dA?m, A?e do Jam je to cca hodinka cesty..

A�kworA?kovo: a�zjA? tA� zabiju volea�? mi dA?vA? tuA?it, A?e vzpoura je na cestA�.. JakoA?to a�zzkuA?enA?a�? nA?A?elnA�k vA?pravy vA?ak A�eA?A�m situaci naprosto brilantnA� a fingovanA?m padA?nA�m pA?su je pA�esvA�dA?uju, A?e nenA� tA�eba dojA�t aA? do Polska. DA�ky nA?lezu krA?snA� chaloupky a mA�mu pA?su se kamarA?di nikdy nedozvA�, A?e by na pA?vodnA� spacA� mA�sto nikdy nedoA?li, protoA?e proflA?klA? hlA?A?ka a�zpodle mapy jsme tA?mhle na tom kopcia�? nabrala reA?lnA�ho vA?znamu..

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Ale v zA?sadA� jsme to vyhrA?li.. A?A?dnA? stan pro dva a v nA�m namaA?kanA? A?tyA�i chlapy, ale luxusnA� pernA�kovA? chaloupka dA?vajA�cA� dost prostoru pro vaA�enA�, jedenA� a libovej nocleh.A�A?aj a polA�vka vaA�enA? ze snA�hu mi pA�ipomnA�l ranA� mlA?dA�, kdy jsem pA�i proA?A�tA?nA� Foglarovek obdivoval a�zRychloA?A�pA?kya�? a A�ikal si..a�?zadek by mi umrznula�?a�� A�:-)

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Netrvalo dlouho a uA? si pA�knA� prdA�me do spacA?kA?. NA�kdo zkouA?el poA?A�tat ovce, ale ozvalo se jen: 1 ovce, dvA� ovce, chrrrr

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

DalA?A� den mA�lo bA?t podle pA�edpovA�di hnusnA� poA?asA� a zA�ejmA� proto se probouzA�me s pohledem na sluncem zalitA� vrcholy naA?ich malA?ch, ale krA?snA?ch hor.

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

RychlA? snA�danA�, zabalit, poklidit a valA�me na pA?l, vstA�A�c novA?m zA?A?itkA?m.A�Po cca hodince chA?ze opravdu dorA?A?A�me do SnA�A?nA?ch jam a vychutnA?vA?me si pohodu a nA?dhernA? vA?hled.

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Do Rokytnice nA?m chybA� uA? jen kousek cesty, pA�knA� kolem LabskA� boudy na Kotel.. Zprvu super zaA?A�najA�cA� den se mi trochu kazA�, kdyA? pod Kotlem zjiA?A?uji, A?e mA?j novA? iPhone se patrnA� vA?lA� nA�kde ve snA�hu. NepanikaA�A�m, vytahuju z bA?glu nA?hradnA� telefon a vyrA?A?A�m jej hledat. NedaA�A� se, po hodince se vracA�m zpA�t, lehkA� chmury ve tvA?A�i. Ty mi ovA?em rozjasnA� kamarA?di kdyA? A�ikajA�: a�zvole volej, nA�kdo naA?el tvA?j telefona�?. a�zJupA�A�A�a�? vykA�iknu, ale vzA?pA�tA� mi sklapnea�� iPhone byl vypnutA?.. Bude to znA�t moA?nA? aA? skoro komicky, ale pA�i hledA?nA� jednoho se mi podaA�ilo ztratit i druhA? telefon, kterA? ovA?em obA�tavA? pA?n naA?el a pA�ivezl zpA�t.

A?asnu nad svou blbostA�, ale nemA? cenu se tA�m dA?l trA?pit. Po vA?stupu na Kotel je myA?lenka na telefon jiA? v pozadA� a po super sjezdu na DvoraA?ky si A�A�kA?ma�� a�zVo co de, hlavnA�, A?e jsme na horA?cha�?…

DA�ky moc klukA?m, A?e jsme mohli vyrazit spoleA?nA� a uA?A�t si pohodu v horskA? a�zpustinA�a�? ;-)

Tak zase pA�A�A?tA�!

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na Skialpech v KrkonoA?A�ch

Na skialpy s horskA?m vA?dcem

CelA? tahle akce se zrodila v hlavA� naA?eho kamarA?da Radka o silvestrovskA� noci. NevA�m, jak je to moA?nA?, ale o 3 tA?dny pozdA�ji uA? stojA�m s RA?A?ou a ZajA�cem pA�ed prodejnou Hiko. Jdeme si pA?jA?it kompletnA� vA?echno vybavenA� na skialpy. Tahle A?A?st probA�hne pomA�rnA� rychle, protoA?e ani jeden z nA?s tomu nerozumA� a tak berem prvnA� lyA?e i boty, co nA?m pA�ijdou pod ruku. J

PozdA� veA?er nA?s v Rokytnici vA�tA? a�zhorskA? vA?dcea�? Kuba GrA?zl (je z nA?s nejzkuA?enA�jA?A�, protoA?e uA? pA?l roku bydlA� na horA?cha��). I kdyA? je dost hodin, stA�hA?me v prA?bA�hu nA�kolika piv vymyslet plA?n vA?letu. PA�echod z Pece do Rokytnice se spanA�m nA�kde venkua�� NA?A? vA?dce nA?m pA�ed spanA�m jeA?tA� pouA?tA� Cimrmana a�� DobytA� severnA�ho pA?lu. Asi vA�dA�l, co dA�lA?, protoA?e celA? naA?e cesta se odehrA?vala v tomto duchua��

RannA� budA�A?ek pA�ed A?estou a hurA? do Pece. V 8 uA? stojA�me s baA?ohama na skialpech a stoupA?me do kopce. KromA� Kuby na to nejsme zvyklA� a je to pro nA?s namA?havA?. Dnes nA?s A?ekA? asi 16km cesty a volnA�ho terA�nu. Ale cesta ubA�hA? rychle a tak si v klidu dA?vA?me obA�d na LuA?nA�. Radek vytahuje mapu a konzultuje naA?A� trasu s vA?dcem. Ten prohlA?sA�: a�zMA?m dvA� zprA?vy. Jednu dobrou a jednu A?patnou. Ta dobrA? je, A?e jdeme rychle a uA?li jsme uA? 8km. Ta A?patnA? je, A?e dneA?nA� cestu jsem omylem spoA?A�tal aA? z tohohle bodu.Ja�? . Se smA�chem pA�ijA�mA?me tuto zprA?vu a pokraA?ujeme dA?l.

ZkuA?enA? horal rozvA�jA� dalA?A� teorii: a�zKdyA? dA?me snA�h do Pet lahve, kterA? je pA�idA�lanA? na baA?ohu, snA�h urA?itA� roztaje!a�?. Ale v -14A�C tato teorie moc nefunguje a nA?m to dA?vA? dalA?A� nA?mA�t, jak si z Kuby dA�lat srandu. DalA?A� bod zA�skA?vA?, kdyA? ztratA� stativ na foA?A?ka��

Den se chA?lA� ke konci a my potkA?vA?me dalA?A� lidi na sk(i)alpech. Radek si nedA? pokoj a vyptA?vA? se, kde se dA? spA?t. Kuba tvrdA� pA?l hodiny, ale ostatnA� si myslA� tak 2h do kopcea��a�� Jsme unavenA?, svA�tla uA? moc nenA�, a proto zA?stA?vA?me v dA�evenA�m pA�A�stA�eA?ku u cesty. RozvaA�ujeme snA�h a koneA?nA� se mA?A?eme vyzout z lyA?A?kA?. S vA?bA�rem bot jsme si nedA�lali hlavu a podle toho vypadajA� i naA?e nohy. SamA? puchejA� a odA�enina.

NA?A? romantickA? veA?er u vaA�iA?e naruA?A� PolA?ci, kteA�A� se tu rozhodli taky pA�espat. Noci jsme se vA?ichni bA?li, ale kupodivu i v tA�ch -14A�C nA?m bylo teplo.

RA?no nA?s ze spacA?ku vytA?hlo slunA�A?ko a naskytnul se nA?m A?A?asnA? pohled.

BohuA?el nA?m doA?el benzA�n ve vaA�iA?i, takA?e si nemA?A?eme rozvaA�it snA�h a mA?me jen zbytky vody ze vA?era. NedA? se nic dA�lat. PokraA?ujeme dA?l. Jdeme pA�evA?A?nA� volnA?m terA�nem a teprve tady zaA?A�nA?m chA?pat, jak jsou skialpy nA?dhernA?.

NA?A? horskA? vA?dce peA?livA� vybavenA? dvA�ma mobily jeden ztratil a tak se pro nA�j vracA�. Po nA?vratu zjiA?A?uje, A?e pA�i hledA?nA� ztratil i druhA?a��. Ten se podaA�ilo najA�t nA�jakA�mu bA�A?kaA�i a vrA?til ho. Po ajfoonu se slehnul snA�ha��.

NaA?A� cestu zakonA?ujeme neskuteA?nA?m frA?rajdovA?m sjezdem do Rokytnice. V naA?em podA?nA� s batohama to byl spA�A? frA?stajl, ale parA?dnA�!

DA�kuji naA?emu vA?dci za povedenou akci!

Foto: Kuba, Honza

buy zoloft online cheap, buy dapoxetine.


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,