VA�tA�znA? tA?m zA�skA? putovnA� vA?zu, musA� si ji ovA?em nejdA�iv najA�t kdesi schovanou. TA?mu AsternA� hostA� chybA�l jeden A?len, tak mA� oslovili. JA? nevA?hal ani vteA�inu a hned kA?vl na A?A?ast. V naA?em tA?mu sloA?enA�m ze A?ivy, Ivy, Toma a mA� bylo (podle holek) hned vA?echno jasnA?. Cestou do OrlickA?ch hor padla legendA?rnA� vA�ta: „ZatA�m co my (holky) budeme luA?tit, tak vy (kluci) mA?A?ete obA�hat vzdA?lenA� kontroly„. TA�mto byla naA?e skupinka rozdA�lena na chytrA? …no a ty silnA?.

LaVIna 2011 - BA�hem snA�danA� jsme dostali prvnA� A?ifru. LuA?tili jsme ji pomocA� dobA�e viditelnA?ch kelA�mkA?.

LaVIna 2011 - BA�hem snA�danA� jsme dostali prvnA� A?ifru. LuA?tili jsme ji pomocA� dobA�e viditelnA?ch kelA�mkA?.

RA?no v den D na horskA� chatA� A�ajtava nA?m organizA?toA�i jeA?tA� bA�hem snA�danA� rozdali prvnA� A?ifru. Z hlav se nA?m kouA�ilo, ale A�eA?enA� nikde. KdyA? uteklo 30 minut od okamA?iku, kdy odbA�hl poslednA� tA?m a my v jA�delnA� sedA�li uA? samotnA�, zaA?aly se v tA?mu objevovat hlasy, A?e majA� bA?t vA?ichni pA�eA�azeni do kategorie silnA?ch. Pak padla spA?snA? myA?lenka: trhnout zA?chrannou obA?lku. Ke kaA?dA�mu kontrolnA�mu bodu dostal kaA?dA? tA?m obA?lku se sprA?vnA?m A�eA?enA�m pro pA�A�pad neA?spA�A?nA�ho luA?tA�nA�. To nA?m to pA�knA� zaA?A�nA?, jeA?tA� jsme ani nenazuli lyA?e a uA? mA?me pA?l hodiny sekeru na ostatnA�.

order zoloft online cheap, acquire dapoxetine. LaVIna 2011 - Chi, panA?A?kovA� majA� A?ernA? brejle, asi aby je na lodi neboleli

LaVIna 2011 - Chi, panA?A?kovA� majA� A?ernA? brejle, asi aby je na lodi nebolely oA?i

Tento zA?vod naA?tA�stA� nenA� jen o tA� fyzickA� rychlosti a to se ukazuje hned u druhA� A?ifry. Na papA�ru byla jakoby modelA?A�A?m dobA�e znA?mA? slepovaA?ka lodA� v plastikovA�m rA?meA?ku vA?etnA� nA?moA�nA�kA?. „ProA? jen ty dA�lky jsou tak pravidelnA� uspoA�A?dA?ny?“ A�A�kA? silnA?1, „Chi, panA?A?kovA� majA� A?ernA? brejle, asi aby je na lodi nebolely oA?i.“ A�A�kA? chytrA?1. „Brailovo pA�smo!“ vykA�ikne chytrA?2. Po chvA�li uA? si kmasA�me pro dalA?A� A?ifru. Na dalA?A�ch mA�stech byl prA?bA�h obdobnA? a my se pomalu zaA?ali propracovA?vat k A?elu zA?vodu.

LaVIna 2011 - Na VelkA? DeA?tnA?

LaVIna 2011 - Na VelkA? DeA?tnA?

PoslednA� A?estA? A?ifra nA?s dovedla do Masarykovy chaty pod Velkou DeA?tnou. Zde nA?s A?ekal nejtvrdA?A� oA�A�A?ek. SprA?vnA� pozdravit poslednA�ho LaVInistu, pozvat ho na kmenovA? oblA�benA? nA?poj a udA�lat jeA?tA� dalA?A� formality, jen aby nA?m prozradil, kde najdeme vytouA?enou putovnA� vA?zu. Tahle poslednA� hA?danka byla obzvlA?A?A? vypeA?enA?, ale dA�ky dA?vtipu chytrA?ch a systematiA?nosti silnA?ch se nA?m podaA�ilo vA?e udA�lat tak, jak jednacA� protokol LaVInistA? A?A?dA? a my zA�skali poslednA� zprA?vu. To jsme ovA?em jeA?tA� netuA?ili, A?e je vlastnA� teprve pA�edposlednA�.

LaVIna 2011 - AsternA� hostA� luA?tA�

LaVIna 2011 - AsternA� hostA� luA?tA�

VybA�hA?me do ztemnA�lA?ch OrlickA?ch hor. A?elovky osvA�cujA� cestu pA�ed nA?mi. VydA?vA?me se smA�r SvatynA� LaVInistA? na slibnA�m 2. mA�stA�. VpA�ed nA?s tlaA?A� myA?lenka, A?e nA?s kaA?dou chvA�li mA?A?e dostihnout jinA? tA?m. Proto pA�ichA?zA� chvA�le silnA?ch. MA?me za A?kol vyrazit a za pomocA� svA� bejA?A� sA�ly dorazit pro posvA?tnou vA?zu v co nejkratA?A�m A?ase. Bereme si od chytrA?ch A?ifrovacA� klA�A?e a vA?echny dosud zA�skanA� materiA?ly ke hA�e. VA?e se zdA? jasnA�, pojedeme napA�ed a se zA�skanou vA?zou vyzvedneme chytrA� na kA�iA?ovatce znaA?enA?ch cest.

BuA?A�me na Velkou DeA?tnou a pak dA?l k prvnA�mu A?OPA�ku pod kopcem Jelenka, kde mA? bA?t vA?za. Cestu si zkracujeme pA�es holinu pod vrchem. Je krA?snA? jasnA? noc, hvA�zdy svA�tA� jak o A?ivot. VychutnA?vA?me tA�pytA�cA� se namrzlA? snA�h. KoneA?nA� jsme v A?OPA�ku, ale co to, kde je vA?za? Je zde jen dalA?A� vzkaz od poslednA�ho LaVInisty, tentokrA?te opravdu uA? poslednA�. Tak teA? uA? zbA?vA? jen posklA?dat

LaVIna 2011 - CeremoniA?l s pA�edposlednA�m Lavinistou

LaVIna 2011 - CeremoniA?l s pA�edposlednA�m Lavinistou

A?trA?kovitA� vA�ty ze zA?hlavA� A?ifer a mA?me to. Nojo, ale ejhle, kde jsou: a�zSafra zA?stali u holek v batohu, musely vypadnout pA�i pA�endavA?nA� vA�cA�.a�?brainstormujA� silnA�. Nojo, ale co teA?? SnaA?A�me se chytrA?m dovolat. Kombinace nedostatku signA?lu a velkA�ho mrazu za jasnA� noci zpA?sobila, A?e mobily vypovA�dA�ly posluA?nost. MA?j sice fungoval, ale pro zmA�nu jsem nemA�l A?A�slo ani na jednu z holek. Hmm, co teA? jak jim A�ekneme, A?e je potA�ebujeme a jak oni se bez A?elovek a mapy dostanou domu?

K betonovA�mu bunkru zaA?ali pA�ijA�A?dA�t dalA?A� tA?my. ZaA?A�nalo nA?m bA?t jasnA�, A?e jsme ztratili moA?nost bojovat o bednu. No co, tak najdeme signA?l, ohA�ejeme baterku a zkusA�me se s chytrA?ma spojit. Jdeme pomalu na hA�eben, kde tuA?A�me, A?e si zavolA?me. KdyA? se koneA?nA� spojA�me s druhou polovinou tA?mu, tak se ze sluchA?tka ozA?vajA� promrzlA? dA�vA?ata a A?e rozhodnA� nikam uA? nejedou, A?e prA? jedou v doprovodu dalA?A�ch tA?mA? smA�r silnice. OK, do nA?s se taky bA�hem ohA�A�vacA� anabA?ze baterek dal mrA?z blA�A?A�cA� se k 10 pod nulou.

LaVIna 2011 - Tuhle vA?zu jsme naA?li

LaVIna 2011 - Tuhle vA?zu jsme naA?li

LaVIna 2011 - .....ve vA?ze se skrA?valo 2,5 kg Gohaje - mA?am, mA?am

LaVIna 2011 - .....ve vA?ze se skrA?valo 2,5 kg Gohaje - mA?am, mA?am

Nu dobrA?, zA?vod je v trapu, ale aspoA?, A?e jsme v poA�A?dku a nikdo se neztratil. Jedeme dA?l cestou, ale co to, na konci dlouhA�ho sjezdu vidA�me v lese mA�hajA�cA� se A?elovky. MA�sto, kde mA?me sraz s chytrA?ma a spol to bA?t nemA?A?e. PA�ijA�A?dA�me blA�A? a rozeznA?vA?me znaA?ky hry LaVIna. PA�ijA�A?dA�me ke skuteA?nA� ledovA� svatyni LaVInistA?. NevA?hA?me a ihned se vrhA?me ke svatyni vymA�nit naA?A� vA?zu za vA?zu, kterA? tam na nA?s A?ekala. Dle pravidel platnA?ch pro VI. roA?nA�k hry, kaA?dA? tA?m mA�l vytvoA�it kopii vA?zy, nA�st ji celA? den na zA?dech a ve svatyni jA� pak mA�l vymA�nit za tu, kterou tam najde a tu pak odnA�st do chaty A�ajtava.

MA?me vA?zu, parA?da, tak se nA?m svatyni pA�ece jen podaA�ilo najA�t. Tak a teA? rychle do chaty abychom nezmrzli. Zima opravdu zle dotA�rA?.

Na veA?ernA�m vyhlA?A?enA� se nestaA?A�me divit, kdyA? jsme vyhlA?A?eni jako tA�etA� tA?m v celkovA�m poA�adA�. Tak jsme pA�eci jen tu bednu udA�lali. ZaA?A�nA?me se tA�A?it na letnA� variantu tA�to soutA�A?e, tentokrA?te cyklistickou nazvanou Labyrint X.

DalA?A� foto z akce zde.

Foto: BA�eh, Rodeista


Líbil se Vám příspěvek? Nebojte se kliknout níž ;o)Přečtěte si také

Tags: , ,