VA?noA?nA� SA?zava, dnes jiA? legendA?rnA� pA�edvA?noA?nA� pA?dlovaA?ka na kterou se (i v dobA� mega mnoA?stvA� aut) stA?le pod vedenA�m Honzy A�upa vypravuje autobus, se letos konala poslednA� adventnA� sobotu a nejednomu pA?dlistovi pA�i pohledu na nA� pA�knA� zamrznul A?smA�v..

Mrzly nejen A?smA�vy, ale i voda

Mrzly nejen A?smA�vy, ale i voda

Co si pamatuju z let minulA?ch tak prA?tok A�eky je vesmA�s stA�ednA� niA?A?A� aA? pA�knA� mrA?avej.. Letos tomu bylo jinak a kdyA? A?lovA�k zrovna nepA�etahoval zamrzlA� voleje pA�ed jezy, tak se mohl tA�A?it na sluA?nA? vlny pod nimi a nebo v peA�ejA�ch.

I v zimA� je u SA?zavy hezky, jen trochu zima ;)

I v zimA� je u SA?zavy hezky, jen trochu zima ;)

LoA?A?k i A?prajda stojA� bez opory..

LoA?A?k i A?prajda stojA� bez opory..

NaA?e dvA� auta se pA�knA� rozdA�lili na jednu deblovku a tA�i kajaky, troA?iA?ku vyprudili BiSport, kterej nezklamal a opA�t byl na pA�st a vyrazili vstA�A�c cca A?tyA�kilometrovA� tA?A�e, z Krhanic do KamennA�ho periactin online, buy lioresal. PA�A�vozu. PA?vodnA� myA?lenka nA?s mA�la dovA�st

aA? na A?ampach, ale zA?vA�reA?nA? rovinka pokrytA? silnou vrstvou neprostupivA?A�ho ledu nA?s pA�esvA�dA?ila, A?e zase tak daleko nemusA�mea�� :-)

Cestou nebyla nouze o pA?r drobnA?ch karambolA?, zastA?vku u tA?borA?ku na LesnA�m jezu a sposty vody po tA�le i v lodA�ch.. No a jelikoA? pA�i balenA� vA�cA� se nA?m podaA�ilo bez jakA�koliv opory postavit loA?A?k i A?prajdu, a vzhledem k tomu, A?e rtuA? teplomA�ru svA�hlavA� ukazovala -9 stupA?A?, tak lze s jistotou A�A�ci, A?e se jednalo o akci ryze zimnA� a�� vA?noA?nA�.

PA�A�jemnou tA�eA?niA?kou na pomyslnA�m pA�edvA?noA?nA�m dortu byla uA? jen nA?vA?tA�va motorkA?A�skA� hospody na A?ampachu.

DalA?A�, tentokrA?t uA? povA?noA?nA� akce se konala tradiA?nA� 25.12. DlouholetA? organizA?tor ZajA�c nA?s aA? do poslednA� chvA�le nechA?val v napjetA�, kam A?e to vlastnA� vyrazA�me.

I zdA?nlivA� jednoduchA� jezy se vyznaA?ujA� dlouhA?m vA?hA?nA�m a�zkudy to jako jeta�?

I zdA?nlivA� jednoduchA� jezy se vyznaA?ujA� dlouhA?m vA?hA?nA�m a�zkudy to jako jeta�?

No a jelikoA? se mu zA�ejmA� nechtA�lo nA�jak daleko, tak zvolil A?sek pA�ehrada VranA? a�� lodA�nice Sk ZlA�chov. VA?noA?nA� plavba oproti klasickA� vodA� mA? nA�kolik specifik..

1. PoA?et A?A?astnA�kA? nenA� velkA? a ti co dorazA�, tak se spolehlivA� vejdou na jednu pramiA?ku a�� tolik dle ZajA�ce
2. PA?dlovA?nA� je A?innost A?istA� symbolickA?, vA�ce se hledA� na konzumaci cukrovA�, salA?tu a vA?eho co navaA�ili a napekly starostlivA� maminky
3. Rybolov nemA? smysl, jelikoA? rozladA�nA� drnkA?nA� tA�A� kytar a vytA� osmi promrzlA?ch A�A�A?nA�ch vlkA? je pro ryby jasnA? nA?povA�da: jedou A?A�lenci, zmizte..
4. I veslaA�skA� kocA?bky a�zcouvajA�cA�ch vodA?kA?a�? jsou stabilnA� proti pramiA?ce v osmi lidech, kdy se kaA?dA? rytmicky kymA?cA� na jinou stranu pA�iA?emA? vrcholem vA?eho je mexickA? vlna pA�i SKA verzi hitu DajA?na
5. I zdA?nlivA� jednoduchA� jezy se vyznaA?ujA� dlouhA?m vA?hA?nA�m a�zkudy to jako jeta�? (coA? u retarderky o pA�t cm A?irA?A� neA? pramice trochu pozbA?vA? smyslu)
6. Z kaA?dA� vody se A?lovA�k tA�A?A� do teplA� vany, ale z tA�hle trojnA?sob ;-)

Co vA?m budu povA�dat, prostA� A?upr akce.. Holt, zA�ejmA� sluA?nej oddA�l.. :-)

Tak zase za rok!

Tak zase za rok!

Foto: GrA?zl


Do you like this post?Related posts

Tags: , ,