BalA�me vA�ci a vyrA?A?A�me smA�rem, kterA? nA?s mA? dovA�st aA? na mA�sto. Cesta je to vA�ce neA? vA?A?ivnA?, protoA?e nikdo poA�A?dnA� neznA? sprA?vnA? smA�r a hlubokA� lesy se A?otolinou orientaci moc nevylepA?ujA�. V jednA� zatA?A?ce narA?A?A�me na starA�ho zmatenA�ho indiA?na, kterA? se snaA?A� nasadit rezervu na svA� tA�mA�A� rozpadlA� auto. BohuA?el jeho rezerva je nA�kde ukradenA? a nekompatibilnA�, takA?e mA? smA?lu. NejlepA?A� na tom vA?em je, A?e to poA�A?d nemA?A?e pochopit, pA�estoA?e kolo prostA� nasadit nejde. My nakonec po 2hodinA?ch jA�zdy zajA�A?dA�me nA�kam mezi stromy a usA�nA?me s tA�m, A?e rA?no bude snad lA�p vidA�t a cestu uA? nA�jak najdeme.

Cestou na Lower Levis Falls na Hood River

Cestou na Lower Lewis Falls na Lewis River

BudA�me se do krA?snA�ho sluneA?nA�ho dne a opA�t vyrA?A?A�me. Cesta uA? je pA�ece jen trochu pA�ehlednA�jA?A� a tak po hodince dorA?A?A�me na mA�sto. Lower Levis Falls je krA?snA? vodopA?d, kterA? patA�A� mezi vyhledA?vanA? mA�sta, na kterA? se lidA� jezdA� i jen podA�vat. JednA? se o celkovA� asi 12ti metrovA? skok, kterA? je opepA�en tA�m, A?e asi metr pA�ed hranou je docela podstatnA? stupeA?.

Andrew a Seth nad vodopA?dem

Andrew a Seth nad vodopA?dem

Po docela dlouhA�m prohlA�A?enA� se dva z nA?s pA�evlA�kajA� a vyrA?A?ejA� smA�rem k hornA� hranA�. Andrew a Seth jeA?tA� krA?tce diskutujA� o sprA?vnA� cestA� a nakonec sedajA� do kajakA?. My ostatnA� sestavujeme zA?chranu a kamery, protoA?e je opravdu krA?snA� poA?asA� a fotky by mohli vyjA�t. PrvnA� se rozjA�A?dA� Seth a pA�esto, A?e ho stupeA? pA�ed hranou trochu rozhazuje, dopadA? na sprA?vnA� mA�sto daleko od skA?ly napravo. Andrew najA�A?dA� stejnA�, bohuA?el ho vA?ak voda jeA?tA� vA�c stA?A?A�, a tak se pA�i dopadu ozA?vA? docela sluA?nA? rA?na. Oba jsou ale v poA�A?dku a nadA?enA� tak, A?e si to vynA?A?ejA� znovu nahoru.

Lower Levis Falls - Andrew v nA?jezdu

Lower Lewis Falls - Andrew v nA?jezdu

VA?echny se nA?s snaA?A� pA�esvA�dA?it, A?e je to docela v pohodA� a aA? jedeme. UA? jsem hodnA� nalomenej, ale pA�eci jen, pA�edstava jA�zdy s opaA?nA?m, pro mA� pravA?m, pA?dlem, je trochu silnA�jA?A�. Nakonec se ani jA? ani nikdo dalA?A� nepA�idA?vA? a tak jdou kluci opA�t sami. Oba teA? uA? jedou parA?dnA� a hlavnA�, co pA�edvA?dA� Seth je neskuteA?nA?. KrA?snA? odraz na hranA�, rovnA? let, pA?dlo na bok a mA�kkA? dopad do pA�ny.

Lower Levis Falls - Seth a jeho parA?dnA� let

Lower Lewis Falls - Seth a jeho parA?dnA� let

Po sjetA� to oslavujeme pA?r pivama a opA�t vyrA?A?A�me na cestu, pA�ece jen je to tA�mA�A� 9 hodin do naA?A� raftovA� zA?klady v Idaho, kde na nA?s dalA?A� den A?ekA? poA�A?dnA? A�A?dka klientA?, co se chtA�jA� pohoupat na raftu.

Foto: Mates (www.matej-holub.blogspot.com)


Do you like this post?Related posts

Tags: , , , ,