The Ross Wheeler, pozůstatek dávné expedice.

The Ross Wheeler.

Když zafoukal ten správný vítr... Foto Smolík.

Když zafoukal ten správný vítr... Foto Smolík.

Trail Tapeats Creek - Thunder River - Deer Creek Loop.

Trail Tapeats Creek - Thunder River - Deer Creek Loop.

Tapeats Creek. Foto Mojo.

Tapeats Creek. Foto Mojo.

Tímto údolím se chodí...

Tímto údolím se chodí...

Matkatamiba Canyon, foto Mojo.

Matkatamiba Canyon, foto Mojo.

Oběd u Havasu Canyon, foto Smolík.

Lunch near the Havasu Canyon, foto Smolík.

K pěšině je nutné doplout.

K pěšině je nutné doplout.

Havasu Creek.

Havasu Creek.

Fern Glen Canyon. Foto Smolík.

Fern Glen Canyon. Foto Smolík.

Naplavené dřevo u Mohawk Canyon.

Mohawk Canyon.

Nešikovné maso musí pryč ;-) Mohawk Canyon,foto Bob.

Mohawk Canyon, foto Bob.

Foto: Terka, Smolík, Mojo, Bob


Do you like this post?Related posts

Tags: , , ,