TasmanskA? A?ert - TasmA?nie 2010Vhledem k tomu, kolik mA?m z nA?sledujA�cA�h dnA� poznA?mek, rozdA�lil jsem popis klA�A?ovA� A?A?sti A�eky (2 dny) do 4 dA�lA?, aby jednotlivA� A?tenA� nebylo moc dlouhA� :-) Do rA?na voda klesla o 5 cm, coA? je v tomto mA�stA� celkem velkA? rozdA�l. Na druhou stranu mA?A?em bA?t rA?di, A?e o 5 cm nestoupla, pA?A? to bychom se dost moA?nA? probudili ve vodA�..

UA? od rA?na bylo krA?snA� vedro a slunce, na Franklin river prA? dost neobvyklA� poA?asA�, charakteristickA� je zima, dA�A?A? a zamraA?eno. Dnes kromA� “nauA?nA?ch odstavcA?” je celA? text pA�epis denA�A?ku pA�A�mo z A�eky.

PrvnA� pokus o vodA?ckA? prA?zkum a sjezd byl uskuteA?nA�n skupinkou John Dean, John Hawkins, Jeff Weston a Joe Scarlett jiA? v roce 1951, neA?spA�A?nA�. Jeden A?len expedice se mA?lem utopil, pA�iA?li o loA? (v Descension Gorge – tedy v soutA�sce nad Irenabyss)a��a nA�kolik dnA� se dostA?vali z FranklinskA�ho A?dolA� mA�stnA�m neprostupnA?m pralesem pryA?. Po tA�to zkuA?enosti prohlA?sili, A?e uA? nikdy vA�c. O 6 let pozdA�ji Dean a Hawkins pA�ipravili dalA?A� expedici a pokusili se jeA?tA� s Henrym Crockerem a Treworem Newlandem znova o sjezd A�eky, kterA? podle mA?tA? mA�la straA?livA� soutA�sky s vodopA?dy bez moA?nosti A?niku. OpA�t ale neA?spA�A?nA�.

O 10 mA�sA�cA? pozdA�ji v prosinci roku 1958 se tato skupinka vrA?tila potA�etA�. Vybaveni rA?dio vysA�laA?kou, vA?buA?ninama, kamerou.. prostA� pA�ipraveni na vA?e, po 5 tA?dnech dojeli aA? dolA? do Gordon river, i kdyA? cestou pA�iA?li o jednu z lodA�. Stali se tak prvnA�mi, kdo projel A?dolA�m bA?jnA� Franklin. A 13 let po nich se nikdo neodvA?A?il znova pokus opakovat. AA? zaA?A?tkem 70. let prvnA� raftovA? expedice a po dalA?A�ch 6ti letech prvnA� kajakA?A�i. Jen 17 dnA� po tA�chto kajakA?A�A�ch prA?vA� sjel A�eku poprvA� takA� dA�A�ve zmiA?ovanA? Bob Brown.

“JeA?tA� pA�ed nasedA?nA�m jsme nenaloA?enA� rafty svezli pod nA?sledujA�cA� stupeA? se zablokovanA?m stromem. KromA� sifonA? jsou prA?vA� stromy druhA� nejvA�tA?A� nebezpeA?A�, kterA� tu na vA?echny A?A�hA?. I A?patnA? zlomenina kotnA�ku na tA�to A�ece je doost velkA? problA�m, protoA?e kromA� zA?chrannou helikoptA�rou z A�eky nenA� celA?ch 10 dnA� rozumnA�ho A?niku (jedinA� po svA?ch..). A zrovna kotnA�ky a holenA� pA�i pA�enA?A?enA�ch a pA�etahovA?nA�ch dostA?vajA� opravdu hodnA� zabrat.

RA?no uA? je zase krA?snA�, akorA?t jsem mA�l trochu zaprasenej objektiv no..


A?eka je najednou jakoby vlA�dnA�jA?A� a otevA�ejnA�jA?A�, ale pomalu se blA�A?A�me k soutA�sce “Great Ravine”. UA? nA?zev znA�, A?e to bude nA�co velkA�ho. SoutA�ska, kde nA�kolik prvnA�ch vA?prav skonA?ilo, kterA? mA? na svA�domA� i pA?r A?ivotA? a kterA? je zA?roveA? vodA?cky nejobtA�A?nA�jA?A� A?A?stA� sjezdu. (tedy sjezdu a pA�enA?A?enA�, protoA?e nA�kolik peA�ejA� je v nA� absolutnA� nesjA�zdnA?ch, jinA� pouze za urA?itA� vody)

Franklin river - ticho pA�ed bouA�A�?


ObA�dvA?me u vodopA?du na pravA� stranA� A?dolA�, zanedlouho je pak takA� vidA�t “FranchmenA?s cup” za nA?mi. PA?r lehA?A�ch menA?A�ch peA�ejA� a stupA�nkA? seA?oupA?vA?me, obA?as vA?ichni, obA?as s odlehA?enA?m raftem pouze ve dvou, v jednom. Proti prvnA�m dnA?m uA? je znA?t, A?e jsme sehranA�, napA�A�klad pA�ejA�A?dA�nA� klA?d i pA?l metru nad hladinou uA? zvlA?dA?me tA�mA�A� plynulou jA�zdou stylem a�zvA?ichni na zadek!a�? a�� nA?jezd A?piA?kou raftu na klA?du a�� a�zvA?ichni na pA�edeka�? a vA�tA?inou se podaA�A� raft pA�ehoupnout bez vA�tA?A� nA?mahy na druhou stranu.

StA?le ticho, v pozadA� je vodopA?d Blushrock Falls


Jen nA?s stA?le pA�ekvapuje, A?e nevidA�me A?A?dnA? zvA�A�ata. PA�eci musA� chodit pA�t k A�ece? Nebo proA? tu nejsou?? DepresivnA� A?ernA? voda, mrtvo, civilizace daleko a pA�ed nA?mi blA�A?cA�cA� se Great ravine udrA?uje napjatou atmosfA�ru, ale pocit blA�zkosti k pA�A�rodA� je supr.
DojA�A?dA�me k peA�eji a�zSide Slipa�?, kterA? je vstupenkou do “Great Ravine”, uA? je to tu tedy. NA?sledujA�cA�cA� 1,5 metrovA? technickA? skok sjA�A?dA�me celkem A?istA�. ProlA�tA? nad nA?mi obrovskA? orel, prvnA� zvA�A�e vA�tA?A� neA? hmyz, kterA� vidA�me, jakoby nA?s chtA�l varovat, A?e se nA�co blA�A?A�. A vjA�A?dA�me do temnA� laguny sevA�enA� mezi skalama. PA�ed nA?mi je vidA�t zA?val z obrovskA?ch kamenA? a nA�co s ohromnA?m spA?dem. Uff, tak to je masakr, pA�ipomA�nA? mi to dost rakouskA� AschtA?rze, akorA?t tady je musA�me pA�ekonat asi korytem, s naloA?enA?ma raftama.

Z levA�ho bA�ehu prohlA�A?A�me nA?jezd a moA?nosti, kudy pA�enA?A?et nebo co s tA�m vlastnA� budeme dA�lat. VA?ude okolo jsou strmA� skA?ly. Nakonec se rozhodujeme pro pA�ejezd na pravou stranu, pA�istA?nA� nad kamenitA?m stupnA�m a spuA?tA�nA� raftu dolA? do zoloft no rx, order lioresal. nA?sledujA�cA� asi 7m dlouhA� laguny, ze kterA� vA?echna voda odtA�kA? obrovskA?ma sifonama nA�kde dole na levA� stranA�. Co dA?l se pak uvidA�.”

Pak v A?terA? 13.4. :-)

PS: UA? vim jistA�, A?e tam chci zpA?tky nA�kdy na podzim a snad vychytA?me hodnA� vody, mrknA�te na fotky z nA�jakA� mA�stnA� raftovA� (asi komerA?nA�?) vA?pravy s vysokym stavem, tA�eba tohle je fakt supr!

Text a foto: Rodeista


Do you like this post?Related posts