TasmanskA? A?ert - TasmA?nie 2010RA?no v centru u vstupu do nA?rodnA�ho parku zjiA?A?uju, A?e permit na trek od nedA�le jiA? dokoupit nelze, A?e je moA?nA� jA�t aA? od 8.2. PoA?et lidA� je tA�mto na treku regulovA?n, maximA?lnA� velikost skupiny je 8 lidA�, za den mA?A?e vyjA�t maximA?lnA� tuA?A�m 28 osob.

Minule jsem psal o nebezpeA?nejch havA�tech, co A?ijA� na Tazy, dnes pA�idA?vA?m pA?r A�A?dek o tA�ch roztomilejA?A�ch a hezA?A�ch. V Podporujeme na fotce pA�A?u “aneb jak bylo v zemi klokanA? a A?ertA?”. Z klokanA? je nejA?astA�ji vidA�t Klokan rudokrkA? – tzv. Wallaby. Je o nA�co menA?A� neA? klasickA? Skipy, ale skA?A?e, nosA� mladA? v kapse a je roztomilej :-) DalA?A� nejA?astA?A� zviA�A?tko, kterA? rA?do navA?tA�vuje lidi jsou Possumy, neboli A?esky vaA?ice. StejnA? jako na ZA�landA�, i stejnA� oprsklA?. Taky mi snA�dly pA?lku sA?ra s pA?r krajA�A?kama chleba a se 4 klobA?sama (4 nechaly – aspoA? A?e jsou fA�rovA? a rozdA�lily se se mnou o mA? jA�dlo – vzaly odevA?eho jen pA?lku). Dost A?asto je takA� vidA�t JeA?ura nebo Wombat. A samozA�ejmA� vA?udepA�A�tomnA� papouA?ci rA?znA?ch velikostA� a barev.

TasmA?nskA? A?ert, nebo taky A?A?bel medvA�dovitA?


Z tA�ch mA�nA� A?asto potkA?vanA?ch zvA�A�at jsme v potoce zahlA�dli ptakopyska, jsou zde koaly, ptA?ci Emu a koneA?nA� ti TasmA?nA?tA� A?erti! TasmA?nskA? A?ert, nebo takA� AZA?bel medvA�dovitA?, jak se mu A�A�kA? odbornA�, A?il dA�A�ve na celA� AustrA?lii, ale dnes je pouze v TasmA?nii. Je to A?ernA? A?elmiA?ka velikosti menA?A�ho psa, jehoA? hlavnA� koA�istA� jsou mrA?iny a nemocnA? zvA�A�ata. TasmA?nskA? A?ert je prA?vA� taky to zviA�A?tko na znA?A?ku v A?vodech A?lA?nkA?. NynA� je ohroA?uje rakovina tlamiA?ky, ale dobrA? zprA?va je, A?e je moA?nA�, A?e si s tA�m dokA?A?e jejich imunita poradit a vytvoA�A� si imunitnA� reakci – jak informovaly A?eskA� noviny. Snad jim tedy A?plnA� vyhynutA� nehrozA�.

TasmA?nskou “specialitou” byl takA� TasmanskA? tygr nebo takA� TasmanskA? vakovlk, kterA? oficiA?lnA� je prohlA?A?en federA?lnA� vlA?dou vyhynulA?m od roku 1986. A?il takA� v AustrA?lii a na NovA� Guinei. V poslednA� dobA� se v australskA�m tisku pA?rkrA?t psalo o tom, A?e vakovlka nA�kdo nA�kde jeA?tA� vidA�l, vA?etnA� jednoho sprA?vce nA?rodnA�ho parku. Je tedy takovou moA?nA? pA�eA?A�vajA�cA� legendou nA�kde v hlubinA?ch divoA?iny. KaA?dopA?dnA� my ho nevidA�li. VA�tA?inu ostatnA�ch zvA�A�at se mi podaA�ilo i nafotit, ale to bude patA�it aA? do jinA�ho dA�lu seriA?lu :-)

__________
OstatnA� by mA�li k jezeru St Clair na druhA�m konci dorazit 10.2., takA?e se treku vzdA?vA?m, protoA?e 3 dny by mi nejspA�A? nestaA?ily. I kdyA? je to a�zpouzea�? 70km, prA? minimum jsou 4 dny, co by A?lovA�k s dobrou fyziA?kou mA�l poA?A�tat. TakA?e Honza se skupinkou vyrA?A?A� na trek a jA? s MatA�jem vyrA?A?A�me zpA�t do Launcestonu, kde mA?me v plA?nu v nedA�li vyzvednout rafty (snad) doA?lA� cargem.

TasmA?nie - majA?k na konci svA�ta


Hned v pondA�lA� nA?s vyvedli z omylu, rafty cargem nedoA?ly, zA?staly v Melbourne. Co se jak dA�lo nA?sledujA�cA�ch pA�t dnA� nebudu moc rozepisovat, objeli jsme severovA?chodnA� A?A?st TasmA?nie, vidA�li majA?k na A?plnA�m konci svA�ta a pA?r A?A?asnA?ch prA?zdnA?ch plA?A?A�, testovali tasmanskA? vA�na (krabicovA?, ale i vA?bA�rovA? a drahA? na Vine Testingu), nakupovali jA�dlo na dobu, co budeme na A�ece, ale hlavnA� jsme cestovali od mailu k telefonu, od telefonu k faxu a od faxu zpA�t k telefonu a MatA�j zjiA?A?oval a dokopA?val rafty do Tazy.

TasmA?nie - moA�e je tu stejnA� modrA? jako jinde :-)


V podstatA� dodnes nevA�me, co se stalo. UvA�zly v Melbourne a nikoho tam nezajA�malo, co tam ty dva velkA? balA�ky dA�laj, protoA?e proclenA� bylo zaA�A�zenA� od Roberta baclofen buy online, Zoloft withoutprescription. z A?ech. Nakonec rafty dorazily, v noci z 9.2. na 10.2., 10.2. rA?no jsme je vyzvedli a frA?eli jsme vyzvednout lidi po treku. 11.2. se podle plA?nu mA�lo sedat na vodua�� Byl to punk za 5 minut dvanA?ct, nebo to bylo vypoA?A�tanA?? SamozA�ejmA� vypoA?A�tanA?! Guidi maj vA?dycky pravdu! (jedna z pouA?ek desatera)


DenA�A?ek z 5.2. bych zakonA?il tedy 10.2. veA?er, kdy jsme uA? vA?ichni pohromadA� mA�li parA?dnA� steak pA?rty na nasedacA�m mA�stA� na A�eku Colingwood u mostu, po kterA� se po dni pA?dlovA?nA� vteA?e do legendA?rnA� Franklin.

O tom, jakA? byl Overland trek, A?asem doplnA�m textA�k od nA�koho z tA�ch, kdo ho absolvovali. Nebo ho doplnim, aA? se tam vrA?tim a dA?t si ho taky :-)

V pA�A�A?tA�m dA�le v A?terA? 30.3. se vydA?me na prvnA� kilometry po Colingwood river.

Text a foto: Rodeista


Do you like this post?Related posts